Media Coach on Mediakasvatusseuran uusi koulutuskonsepti. Se tarjoaa uudenlaista mediakasvatuskoulutusta kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille – ajankohtaisesti ja monimuotoisesti.

Koulutuksen osia pilotoitiin opetustoimen henkilöstölle Media Coach EDU -koulutuksessa kevätlukukaudella 2019.

Lue lisää Media Coach EDU -hankkeesta ja ilmoittaudu koulutuksiin! >>

Seuraa Mediakasvatusseuran viestintää niin saat tuoreimmat uutiset ja tiedon koulutuksen tulevaisuuden toteutuksista.

Media Coach -koulutuskonseptin taustalla on Mediakasvatusseurassa 2017-2018 toteutettu laaja-alainen kehittämishanke. Kouluskonsepti pyrkii tuottamaan oman osaamisensa tunnistavia mediakasvatuksen moniottelijoita medioituneen ja teknologisoituneen maailman tarpeisiin.

Yli vuoden kestäneessä kehityshankkeessa monialainen asiantuntijatyöryhmä on luonut lasten ja nuorten parissa työskenteleville laaja-­alaisen ja moniammatillisen koulutuskokonaisuuden. Koulutuskokonaisuus on suunniteltu vahvistamaan osallistujien mediakasvatusosaamista niin käytännön kuin teorian tasolla: sekä omat mediataidot että valmiudet tukea lasten ja nuorten mediataitojen kehittymistä saavat koulutuksessa tuntuvaa vetoapua.

Koulutuskonsepti hyödyntää laajalti verkko-opetusta. Tällainen suurelta osin verkossa tapahtuva työskentely mahdollistaa osallistumisen mistä päin Suomea tahansa.

Lue lisää koulutuskonseptista >>

  • Media Coach -koulutus tarjoaa sinulle uusia välineitä kohdata median ja teknologian muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia – niin omassa kuin lasten ja nuorten arjessa.
  • Mikäli olet opettaja, saat koulutuksista tuntuvaa tukea OPS:in mukaiseen opetukseen, erityisesti monilukutaidon ja myös muiden laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien huomioimiseen opetuksessa.
  • Koulutuksessa saat runsaasti hyödyllisiä ja konkreettisia työkaluja, esimerkkejä ja ideoita, joilla tukea lasten ja nuorten mediataitoja, sekä tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja ymmärrystä lasten ja nuorten mediankäytöstä ja ajankohtaisista mediailmiöistä.
  • Osallistumalla tulet osaksi Media Coach -yhteisöä ja pääset arvokkaan ja hyödyllisen vertaistuen piiriin.
  • Media Coach -koulutuksesta sinulle myönnetään myös digitaalisia osaamismerkkejä, jotka toimivat todisteena osaamisestasi.
  • Pilottikoulutukset ovat osallistujille maksuttomia, ja voivat kunnasta riippuen kuulua mm. VESO-kelpoisuuden piiriin.