Media Coach on Mediakasvatusseuran uusi koulutuskonsepti. Se tarjoaa uudenlaista mediakasvatuskoulutusta kasvatus- ja nuorisoalan ammattilaisille – ajankohtaisesti ja monimuotoisesti.

Koulutuksen osia pilotoitiin keväällä 2019 opetustoimen henkilöstölle Opetushallituksen rahoittamassa Media Coach EDU -hankkeessa.

Hankkeen päätteeksi julkaistiin Media Coach EDU -materiaalikooste.

Seuraa Mediakasvatusseuran viestintää niin saat tuoreimmat uutiset ja tiedon koulutuksen mahdollisista tulevaisuuden toteutuksista.

Media Coach -koulutuksen taustalla on Mediakasvatusseurassa 2017–2018 toteutettu laaja-alainen kehittämishanke. Koulutus tuottaa oman osaamisensa tunnistavia mediakasvatuksen moniottelijoita medioituneen ja teknologisoituneen maailman tarpeisiin.

Yli vuoden kestäneessä kehityshankkeessa monialainen asiantuntijatyöryhmä loi lasten ja nuorten parissa työskenteleville laaja-­alaisen koulutuskokonaisuuden. Koulutus on suunniteltu vahvistamaan osallistujien mediakasvatusosaamista niin käytännön kuin teorian tasolla. Se vahvistaa sekä omia mediataitoja että valmiuksia tukea lasten ja nuorten mediataitojen kehittymistä.

Koulutuskonsepti hyödyntää laajalti verkko-opetusta. Tällainen suurelta osin verkossa tapahtuva työskentely mahdollistaa osallistumisen mistä päin Suomea tahansa.

Lue lisää koulutuskonseptista >>

  • Koulutus tarjoaa välineitä kohdata median ja teknologian muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia – niin omassa kuin lasten ja nuorten arjessa.
  • Saat runsaasti hyödyllisiä työkaluja, esimerkkejä ja ideoita, joilla tukea lasten ja nuorten mediataitoja.
  • Saat myös tutkimuksiin perustuvaa tietoa ja ymmärrystä lasten ja nuorten mediankäytöstä ja ajankohtaisista mediailmiöistä.
  • Osallistumalla tulet osaksi Media Coach -yhteisöä ja pääset arvokkaan ja hyödyllisen vertaistuen piiriin.
  • Media Coach -koulutuksesta sinulle myönnetään myös digitaalisia osaamismerkkejä, jotka toimivat todisteena osaamisestasi.