Opetusalan ammattilainen!

 • Pohdituttaako lasten ja nuorten media-arki? Tai median rooli elämässämme ylipäänsä?
 • Haluatko kehittää omia media- ja digitaitojasi?
 • Kaipaako mediakasvatuksen työkalupakkisi päivittämistä?
 • Toivoisitko enemmän mahdollisuuksia muiden ammattilaisten kohtaamiselle, hyvien käytäntöjen jakamiselle tai uusien toimintatapojen ideoimiselle?

Jos vastasit kyllä yhteenkin kysymykseen ja työskentelet Helsingin, Seinäjoen tai Rovaniemen liepeillä, on Media Coach Edu juuri sinulle!

Media Coach Edu -hanke

Media Coach Edu -hankkeen aikana kokeillaan Media Coach -koulutusta käytännössä. Kevään 2019 aikana koulutetaan perusopetuksen ja toisen asteen opetustoimen henkilöstöä ja koulujen sidosryhmiä Media Coach -koulutusmallia soveltaen.

Koulutuksissa tarkastellaan lasten ja nuorten media-arkea sekä ajankohtaisia mediailmiöitä erityisesti monilukutaidon näkökulmasta koulujen tarpeisiin vastaten. Työskentely tapahtuu pääosin verkossa, mutta koulutukseen kuuluvia työpajoja järjestetään Helsingissä, Seinäjoella ja Rovaniemellä.

Hankkeen päätteeksi kootaan tiivis ja kuratoitu paketti koulutusten sisällöistä ja työskentelytavoista vapaasti kenen tahansa opiskeltavaksi.

Media Coach Edu on opetushallituksen rahoittama ja koulutukset järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin aluehallintovirastojen kanssa.

Lisätietoja Mediakasvatusseuran sivuilta ja hankkeen edetessä myös mediacoach.info-sivuilta.

Koulutukset

Keväällä 2019 järjestetään maksuton kolmen opintomoduulin laajuinen koulutuskokonaisuus (yht. 3 op). Yhden opintomoduulin laajuus on 1 op.

Kukin opintomoduuli kestää viisi viikkoa. Viiden viikon aikana perehdytään verkossa oleviin materiaaleihin, vuorovaikutetaan kanssaopiskelijoiden kanssa, tehdään pieniä tehtäviä sekä osallistutaan yhteen lyhyeen webinaariin ja yhteen työpäivän kestoiseen työpajaan Helsingissä, Seinäjoella tai Rovaniemellä.

Jokaisen opintomoduulin suorittamisesta saa uudesta osaamisesta kertovan digitaalisen osaamismerkin. Voit siis saada koko koulutuksesta yhteensä kolme erilaista digitaalista osaamismerkkiä! Osallistua voi hyvin vain yhteen valitsemaansa 1 op:n koulutukseen. Huomaathan kuitenkin, että suorittamalla kaikki kolme, olet suorittanut jo kolme kuudesta (3/6) Mediakasvatusseuran uuden Media Coach -koulutukokonaisuuden opintomoduulista!

Monikasvoinen media (1 op)

– medioiden maailmassa suunnistamisen perusteet

Perehdymme digitalisaation aikaansaamiin muutoksiin arjessamme ja vahvistamme omia mediaviestien tarkastelun taitojamme. Kuva, video ja teksti saavat kyytiä, kun puramme niitä kappaleiksi ja suunnittelemme omia tapojamme saada viesti läpi mediavaikuttamisen keinoin.

Koulutuksen aikana tehdään aiheesta tuntisuunnitelma tai muu suunnitelma käytännön toiminnalle.

Helsinki:

21.1.–3.3.2019 (hiihtoloma 18.–24.2.)

 • Työpaja: 12.2.2019

Rovaniemi:

21.1.–24.2.2019

 • Työpaja: 7.2.2019

Seinäjoki:

21.1.–24.2.2019

 • Työpaja: 13.2.2019

Älykästä mediankäyttöä (1 op)

– tulevaisuuden media- ja teknologiataidot

Tutustumme uusien digitaalisten mediaympäristöjen haasteisiin ja mahdollisuuksiin erityisesti datan, tekoälyn ja yksityisyydenhallinnan näkökulmista. Kurkistamme myös tulevaisuuteen ja suunnittelemme tapoja opettaa tulevaisuuden tärkeitä kansalais- ja työelämätaitoja lapsille ja nuorille.

Koulutuksen aikana tehdään aiheesta tuntisuunnitelma tai muu suunnitelma käytännön toiminnalle.

Helsinki:

4.3.–7.4.2019

 • Työpaja: 20.3.2019

Rovaniemi:

25.2.–7.4.2019 (hiihtoloma 4.–10.3.)

 • Työpaja: 21.3.2019

Seinäjoki:

4.3.–7.4.2019

 • Työpaja: 19.3.2019

Kohti digihyvinvointia (1 op)

– hyvinvoinnin vaaliminen media-arjessa

Pohdimme erilaisia mediankäytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Suunnittelemme keinoja ohjata lapsia ja nuoria hyvinvointia tukevaan mediankäyttöön sekä vahvistaa valmiuksia ja taitoja ehkäistä median mahdollisia haittavaikutuksia.

Koulutuksen aikana tehdään aiheesta tuntisuunnitelma tai muu suunnitelma käytännön toiminnalle.

Helsinki:

8.4.–12.5.2019

 • Työpaja: 25.4.2019

Rovaniemi:

8.4.–12.5.2019

 • Työpaja: 26.4.2019

Seinäjoki:

8.4.–12.5.2019

 • Työpaja: 24.4.2019

Ilmoittautuminen koulutuksiin alkaa marraskuussa!

Lisätietoja

Laura Sillanpää, hankesuunnittelija, etunimi.sukunimi[a]mediakasvatus.fi, +358 50 5511 088