Ilmoittautuminen Media Coach EDU -koulutuksiin on käynnissä!

Ilmoittaudu mukaan täällä

HUOM: kurssille mahtuu lisää vain opetusalan ja koulujen henkilöstöön kuuluvia, ja on muiden osalta jo täynnä!

Tule mukaan, opetusalan ammattilainen!

Lasten ja nuorten arki on median läpäisemää. Media Coach EDU on työkalupakki sinulle, joka haluat pysyä mukana pelissä.

Useimpia opetus- ja nuorisotyössä toimivia mietityttää lasten ja nuorten mediankäyttö tavalla tai toisella. Samoin monia askarruttaa median kasvava rooli myös omassa elämässä. Tästä syystä monet opettajat kokevat tarvetta kehittää omia taitojaan kohdata muotoaan muuttavan median ja alituiseen päivittyvän digitaalisen maailman ilmiöitä.

Media Coach EDU -koulutuksissa tarjotaan toimivimpia välineitä mediakasvatuksen työkalupakkiin.

Mikäli kaipaat ammatillista tukea, uusia ideoita ja parhaita käytäntöjä – välineitä ja pelikavereita mediakasvatukseen – on Media Coach EDU tarkoitettu juuri sinulle.

Media Coach EDU -pilottikoulutuksia rahoittaa Opetushallitus, ja ne ovat maksuttomia osallistujille. Koulutukset tukevat Opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta, ja tarjoavat tukea erityisesti monilukutaidon ja muiden laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien huomioimiseen opetuksessa. Pilottiryhmät järjestetään kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Rovaniemellä ja Seinäjoella.

Jos työskentelet näillä paikkakunnilla (tai et epäröi matkustaa), tule mukaan ja ilmoittaudu alla maksuttomiin koulutuksiin! HUOM: Paikkoja on rajoitetusti.

Media Coach EDU -koulutukset keväällä 2019

Kevätlukukaudella 2019 järjestetään pilottina maksuton kolmen opintomoduulin laajuinen koulutuskokonaisuus (yht. 3 op).

Yhden opintomoduulin laajuus on 1 op. Koulutusten työpajat ovat periaatteessa yhteensopivia useimpien kuntien VESO-käytäntöjen kanssa, mutta kurssille osallistuvan kannattaa vielä varmistaa työpajojen VESO-kelpoisuus omassa kunnassaan hyvissä ajoin etukäteen. Koulutukset joka tapauksessa tukevat OPS:in laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamista ja koulun toimintaympäristön kehittämistä, joten perusteet VESO-kelpoisuudelle ovat vahvat.

Kukin opintomoduuli kestää ajallisesti viisi viikkoa, ja toteutetaan verkko-opetukseen painottuvana monimuoto-opetuksena.

Kukin moduuli alkaa webinaarilla, joista enemmistö on kaikille ryhmille yhteisiä. Viiden viikon aikana tapahtuvassa kurssityöskentelyssä syvennytään verkossa oleviin kurssimateriaaleihin, keskustellaan kanssaopiskelijoiden kanssa, tehdään pieniä tehtäviä sekä osallistutaan yhteen työpäivän kestoiseen työpajaan ilmoittaumisryhmästä riippuen joko Helsingissä, Seinäjoella tai Rovaniemellä.

Jokaisen opintomoduulin suorittamisesta saa uudesta osaamisesta kertovan digitaalisen osaamismerkin. Koko koulutuksesta voit siis saada yhteensä kolme erilaista digitaalista osaamismerkkiä!

Osallistua voi hyvin vain yhteen valitsemaansa 1 op:n koulutukseen. Huomaa kuitenkin, että suorittamalla kaikki kolme olet suorittanut jo kolme kuudesta (3/6) Mediakasvatusseuran uuden Media Coach -koulutuskokonaisuuden opintomoduulista!

Kevään 2019 koulutuksen 1. ja 2. moduulien työpajat järjestetään yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa.

Monikasvoinen media (1 op)

– perusteet muuttuvassa medialabyrintissä suunnistamiseen

Moduulissa tulemme perehtymään muutoksiin, joita kiihtyvä digitalisaatio ja mediallistuminen aiheuttavat arjessamme. Tässä moduulissa osallistujat tulevat vahvistamaan taitojaan tarkastella mediaviestejä. Puramme kuvaa, videota ja tekstiä kappaleiksi ja suunnittelemme omia tapojamme saada viestimme läpi mediavaikuttamisen keinoja käyttämällä. Moduuli on tiivis ja käytännönläheinen johdatus mediakasvatukseen ja sen välineisiin.

Moduulin tavoitteina on:

 • Tarjota välineitä ymmärtää ja hahmottaa muuttuvaa mediaympäristöä.
 • Auttaa ymmärtämään digitalisaatiota, sen mahdollisuuksia ja haasteita.
 • Johdatella kriittiseen medialukutaitoon, mediavaikuttamiseen ja mediasisältöjen tuottamiseen.
 • Etsiä omia tapoja tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten kriittistä medialukutaitoa.

Koulutuksen aikana työstetään aiheesta oma tuntisuunnitelma tai muu käytännön sovellus omaan opetus- tai kasvatustoimintaan.

Helsinki:

21.1.–3.3.2019 (hiihtoloma 18.–24.2.)

 • Webinaari: 22.1.2019
 • Työpaja: 12.2.2019

Rovaniemi:

21.1.–24.2.2019

 • Webinaari: 22.1.2019
 • Työpaja: 7.2.2019

Seinäjoki:

21.1.–24.2.2019

 • Webinaari: 22.1.2019
 • Työpaja: 13.2.2019

Älykästä mediankäyttöä (1 op)

– tulevaisuuden media- ja teknologiataidot

Moduulissa tutustumme uusien digitaalisten mediaympäristöjen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Osallistujat perehtyvät mediankäyttöön erityisesti datan, tekoälyn ja yksityisyydenhallinnan näkökulmista. Moduulissa tulemme kurkistamaan myös tulevaisuuden kehityskulkuihin. Tutkimme ja suunnittelemme moduulissa, kuinka opettaa tulevaisuudessa tarvittavia kansalais- ja työelämätaitoja lapsille ja nuorille.

Moduulin tavoitteina on:

 • Tarjota välineitä ymmärtää ja hahmottaa dataan, tekoälyyn ja uusiin teknologioihin liittyviä kysymyksiä.
 • Auttaa ymmärtämään omaa digitaalista jalanjälkeä ja yksityisyyden suojaa.
 • Johdatella tulevaisuuden kriittisiin mediataitoihin ja niiden merkityksen pohtimiseen.
 • Etsiä omia tapoja tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten hallintaa omasta digitaalisesta jalanjäljestään ja yksityisyyden suojastaan, sekä muita tärkeitä taitoja.

Koulutuksen aikana työstetään aiheesta oma tuntisuunnitelma tai muu käytännön sovellus omaan opetus- tai kasvatustoimintaan.

Helsinki:

4.3.–7.4.2019

 • Webinaari: 5.3.2019
 • Työpaja: 20.3.2019

Rovaniemi:

25.2.–7.4.2019 (hiihtoloma 4.–10.3.)

 • Webinaari: 26.2.2019
 • Työpaja: 21.3.2019

Seinäjoki:

4.3.–7.4.2019

 • Webinaari: 5.3.2019
 • Työpaja: 19.3.2019

Kohti digihyvinvointia (1 op)

– hyvinvoinnin vaaliminen median läpäisemässä arjessa

Moduulissa pohdimme median käyttöä hyvinvoinnin näkökulmasta. Osallistujat perehtyvät moduulissa laaja-alaisesti erilaisiin tutkittuihin hyvinvointivaikutuksiin, joita median ja viestintäteknologian käytöllä voi olla.  Suunnittelemme moduulissa keinoja ohjata lapsia ja nuoria hyvinvointia tukevaan median käyttöön sekä sitä, minkälaisia taitoja ja valmiuksia vahvistamalla voidaan ehkäistä median mahdollisia haittavaikutuksia.

Moduulin tavoitteina on:

 • Tarjota välineitä hahmottaa monimutkaista suhdetta hyvinvoinnin ja median käytön välillä.
 • Auttaa ymmärtämään omaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisemmin.
 • Johdatella kriittisiin hyvinvointitaitoihin ja tasapainoisen median käytön periaatteisiin.
 • Etsiä omia tapoja tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä ja tasapainoista suhdetta median ja laitteiden käyttöön.

Koulutuksen aikana työstetään aiheesta oma tuntisuunnitelma tai muu käytännön sovellus omaan opetus- tai kasvatustoimintaan.

Helsinki:

8.4.–12.5.2019

 • Webinaari: 9.4.2019
 • Työpaja: 25.4.2019

Rovaniemi:

8.4.–12.5.2019

 • Webinaari: 9.4.2019
 • Työpaja: 26.4.2019

Seinäjoki:

8.4.–12.5.2019

 • Webinaari: 9.4.2019
 • Työpaja: 24.4.2019

Ilmoittaudu tästä sinua lähimpänä järjestettäviin Media Coach EDU -ryhmiin:

Media Coach Edu -hanke

Media Coach EDU on Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa pilotoidaan käytännössä vuonna 2017 käynnistyneessä Media Coach -hankkeen asiantuntijatyöryhmissä suunniteltua koulutusmallia. Keväällä 2019 järjestetään kolme pilottia, joissa koulutetaan perusopetuksen ja toisen asteen opetustoimen henkilöstöä sekä koulujen sidosryhmiä mallin mukaisesti.

Koulutukset pyrkivät tukemaan opetustoimen henkilöstöä Opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisessa. Erityisesti tuen kohteena on monilukutaidon sekä muiden laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien huomioiminen opetuksessa.

Pilottikoulutusten työskentely tapahtuu pääosin verkossa monimuoto-opetuksena, mutta koulutukseen kuuluvia työpajoja järjestetään Helsingissä, Rovaniemellä ja Seinäjoella.

Hankkeen tuloksista tullaan lopuksi kokoamaan tiivis ja kuratoitu itseopiskelumateriaali koulutusten sisällöistä ja työskentelytavoista. Materiaali tulee olemaan avoimesti jaossa ja vapaa kenen tahansa itse opiskeltavaksi.

Media Coach EDU on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, ja koulutukset järjestetään yhteistyössä Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin Aluehallintovirastojen kanssa.

Lisätietoja Mediakasvatusseuran sivuilta ja hankkeen edetessä myös mediacoach.info-sivuilta.

Lisätietoja:

Markus Neuvonen
Koulutussuunnittelija
mediacoach(a)mediakasvatus.fi
+358 50 599 4449