Media Coach -koulutusta on pilotoitu ja kehitetty edelleen Mediakasvatusseuran hankeissa.

  Tällä hetkellä kokonaisuudesta voi suorittaa kolme osiota Digivoimaa-hankkeessa tuotetuissa kolmessa verkkokurssissa.

  Koulutusten pilotointi hankkeissa

  Opetushallituksen rahoittamassa Media Coach EDU -hankkeessa pilotoitiin Media Coach -koulutusmallin osia. Keväällä 2019 toteutetut maksuttomat koulutukset tukivat opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta, ja tarjosivat tukea erityisesti monilukutaidon ja muiden laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien huomioimiseen opetuksessa. Pilottiryhmiä järjestettiin kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Rovaniemellä ja Seinäjoella.

  Koulutukset järjestettiin yhteistyössä Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin Aluehallintovirastojen sekä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa.

  Koulutusten sisällöistä ja työskentelytavoista koottiin vapaasti hyödynnettävä oppimateriaalipaketti. Materiaaliin voi tutustua Mediakasvatusseuran sivuilla.

  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoittamassa DIGIVOIMAA – digihyvinvoinnilla yhteiskunnallista osallisuutta -hankkeessa järjestettiin nuoriso- ja ohjausalan ammattilaisten maksutonta Digivoimaa-koulutusta. Koulutukset lisäsivät ammattilaisten varmuutta ja valmiuksia tukea nuorten digitaalisen arjen hyvinvointia ja monipuolisia mediataitoja sekä tarjosi konkreettista tukea ja välineitä käytännön työn tueksi.

  Koulutuksia järjestettiin verkossa sekä Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Mikkelissä ja Oulussa yhteistyössä Ammattiopisto Spesian, Ammattiopisto Luovin sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Kajaanin ammattikorkeakoulun DIMMI-hankkeen kanssa.

  Hankkeen aikana tuotettiin kolmen maksuttoman verkkokurssin kokonaisuus, joita käymällä saa suoritettua kolme Media Coachin viidestä opintomoduulista.

  Tulevaisuus

  Mediakasvatusseura jatkaa Media Coach -koulutuskokonaisuuden kehittämistyötä. Tähtäimessä on tarjota mahdollisuus suorittaa koko koulutuskokonaisuus ja ansaita Media Coach -titteli.

  Tiedotamme tulevista mahdollisuuksista Mediakasvatusseuran viestintäkanavilla!

  Lisätietoja: mediakasvatus[a]mediakasvatus.fi