Digihyvinvoinnin vaalija

Puhututtaako erityisesti median ja sen käytön kytkeytyminen hyvinvointiimme? Sinulle mediakasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita ovat tasapainoinen media-arki ja voimaannuttavaan mediankäyttöön ohjaaminen. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa mainioita mahdollisuuksia vertaistuen löytämiseen ja erilaisilla rooleilla leikittelyyn. Samalla vahvistuvat itseymmärrys sekä kokemukset osallisuudesta.

Omassa mediasuhteessasi kiinnität todennäköisesti huomiota hyvinvointiin sen eri tasoilla: fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella. Olet ehkä poikkeuksellisen tietoinen median sinussa herättämistä tunteista ja ammennat voimaa sosiaalisista verkostoistasi. Pyrit pitämään huolta myös omasta virkeydestäsi kenties ajoittaisella digipaastolla. Tai ehkä hyödynnät erilaisia teknologisia sovelluksia, jotka auttavat sinua liikkumaan enemmän ja nukkumaan paremmin.

Työsi merkittävimpiä tavoitteita on hyvinvointia edistävien mediataitojen harjoittelu. Mediakasvatuksella voidaankin kehittää valmiuksia keventää monesti kuormittavaa media-arkeamme ja saavuttaa tasapaino elämän muiden osa-alueiden kanssa. Turvataitoja ja viisasta mediankäyttöä edistämällä rohkaiset lapsia ja nuoria osallistumaan ja tavoittelemaan unelmiaan kestävällä tavalla.

Vahvuutesi on perehtyneisyytesi siihen, miten harkitulla ja hallitulla mediankäytöllä voidaan kohottaa elämänlaatua. Löydät useimmiten rakentavia ratkaisuja ongelmatilanteisiin, joita lapset ja nuoret kohtaavat media-arjessaan.

Pohdi vielä, millainen lähestymistapa sinulla on lasten ja nuorten mediakulttuuriin. Miten suhtaudut esimerkiksi pelaamiseen tai tubettamiseen harrastuksena? Voisiko digihyvinvointia edistää myös kriittistä ajattelua kehittämällä? Uutta näkökulmaa mediakasvatukseen voisit löytää esimerkiksi Mediakasvatusseuran Tuota ja tulkitse -materiaalin avulla tai Tubettaa-verkkodokumentista.