Esteettisten elämysten vaalija

Huomaatko kiinnittäväsi huomiota siihen, millainen esteettinen elämys esimerkiksi elokuva tai mainos on? Miten tärkeää ovatkaan elämykset ja tuntemukset, joita media meille tarjoaa! Ne muun muassa rikastavat kokemusmaailmaamme ja tukevat identiteetin kehittymistä. Kannustat todennäköisesti myös muita hyppäämään välillä tuntemattomaan ja haastamaan ehkä jo vakiintunutta mediamakuaan.

Omassa mediasuhteessasi painottuvat elämyksellisyys ja kokemuksellisuus. Erityisen rakkaita voivat olla tunteita ja nostalgiaa tihkuvat populaarikulttuurin klassikot. Nautit kuitenkin ehkä myös ajassa kiinni olevista ja nokkelia viittauksia sisältävistä Internet-ilmiöistä. Osa nautintoa on mediakokemusten herättämien tunteiden ja ajatusten purkaminen – yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Työssäsi haluat mahdollistaa, että kaikki pääsevät nauttimaan erilaisista mediaelämyksistä. Pyrit todennäköisesti ohjaamaan lapsia ja nuoria hyvin kirjavien mediasisältöjen pariin puhtaan viihteellisistä sisällöistä nykytaiteen klassikoihin. Tällä tavoin tuet oman mediamaun hahmottamista, mediasuhteen syventämistä sekä mediakulttuurin arvostusta sen kaikessa rikkaudessa.

Vahvuutesi on herkkyys ja avoimuus kokemuksille: osaat valjastaa erilaiset esteettiset elämykset hyvin arkistenkin asioiden pohtimiseen lisäten ymmärrystä median erilaisista vaikutuksista. Ohjauksessasi lapset ja nuoret pääsevät mutustelemaan omaa mediamakuaan, tunnistamaan median herättämiä tunteita ja harjoittelemaan tunnetaitoja.

Pohdi vielä, voisivatko mediaelämykset tarjota mahdollisuuksia myös kriittisen medialukutaidon harjoitteluun. Entä avaisiko omien mediatuotantojen tekeminen uusia näkökulmia elämysten kokemiseen ja tulkitsemiseen? Hiukan erilaista näkökulmaa mediakasvatukseen saattaisit saada vaikkapa tutustumalla Pelikasvattajan käsikirjaan tai Koodikouluun.