Mediataitojen sparraaja

Sykähtääkö sydämesi luovuudelle? Taidat kuluttamisen sijaan suosia omaehtoista mediatuottamista, myös lasten ja nuorten kanssa toimiessasi. Mediaa tekemällä jokainen voi ilmaista ja toteuttaa itseään monin eri tavoin. Haluat varmistaa, että kaikki pääsevät tekemään itselleen merkityksellisiä juttuja. Samalla karttuvat myös monenlaiset taidot, esimerkiksi valokuvaaminen, kirjoittaminen ja vuorovaikutustaidot.

Oma mediasuhteesi painottuu luultavasti aktiiviselle tekemiselle. Ehkäpä valokuvaat, tubetat, kirjoitat blogeja tai olet aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Inspiroidut luultavasti helposti ja ammennat taidokkaasti erilaisista lähteistä ja välineistä. Tietotaitosi ja idearikkautesi näkyvät vapaa-ajan lisäksi todennäköisesti myös työssäsi. Ne muodostavat myös hyvän pohjan mediakasvatukselle.

Työssäsi sinulle on tärkeää, että mediaan liittyvistä töistä ja projekteista inspiroidutaan aidosti. Opastat lapsia ja nuoria uusien ilmaisukeinojen pariin ja tuet samalla identiteettien ja itsetunnon kehittymistä. Mediataitojen treenaamisesta on takuuvarmasti paljon hyötyä kaikille myös tulevaisuuden työelämässä!

Vahvuutesi on luovuutesi ja rohkeutesi ohjata mediataitojen kehittymistä usein hyvin mielekkään käytännön työskentelyn kautta. Annat kaikille tilaa olla omia itsejään ja kehittää taitojaan yrityksen ja erheen kautta.

Pohdi vielä, millaisia elämyksiä myös mediasisältöjen kuluttaminen voisi tarjota. Miten esimerkiksi mediaviestien kriittinen analyysi voisi tukea jo tekemääsi mediakasvatustyötä? Lisäinspiraatiota voit ottaa vaikkapa Mediakasvatusseuran Tuota ja tulkitse -työkalusta tai Aikakausmedian pelillisestä Seiso sanojesi takana -materiaalista.